RACIBÓRZ
 
 
 
Racibórz
 
Racibórz położony jest na polsko-czeskim pograniczu, w pobliżu Bramy Morawskiej. To najstarszy ośrodek miejski województwa śląskiego, z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. Ponad tysiącletnia historia zapisała się zabytkami architektury i sztuki z prawie wszystkich epok. Część z nich, zachowana do dziś, stanowi o szczególnym kolorycie miasta. Racibórz otacza unikalna przyroda, której zachowaniem zajmuje się utworzone przez Polską Akademię Nauk, pierwsze na Śląsku Arboretum. Warto również wspomnieć o przepięknym leśno-stawowym rezerwacie przyrody Łężczok, stanowiącym fragment Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. Unikalnej przyrody nie brakuje również w centrum miasta, którego ozdobą jest najdłuższa w Europie „aleja leszczyny tureckiej”. 
 
W raciborskim muzeum, zobaczyć można takie osobliwości jak najstarszy w Polsce późnogotycki piec kaflowy z końca XV w., odnaleziony na terenie piastowskiego zamku. Szczególną atrakcją muzeum jest mumia Egipcjanki sprzed ponad 2000 lat, przywieziona do Raciborza w połowie XIX w., a podominikański kościół obecnie siedziba muzeum, stanowi największą w Polsce nekropolię Czeskich Przemyślidów. Na terenie zamku piastowskiego datowanego na XIII w. podziwiać można kaplicę zamkową - perlę śląskiego gotyku, porównywaną często do paryskiej Saint Chapelle. Mniej znanym faktem z historii jest to, że właśnie w Raciborzu zapisano uchodzące za najstarsze z zachowanych i napisanych w języku polskim zdań: „gorze szą nam stało”, datowane na I poł. XIII w. Te słowa, wypowiedział Książe Henryk Pobożny, w obliczu klęski w bitwie z Tatarami pod Legnicą. W 1241 r. gród raciborski dwukrotnie stawił czoła nawałnicy tatarskiej, której uległ nawet Kraków!
 
Jeśli szukasz miejsca przyjaznego, spokojnego i pięknego to na pewno znajdziesz je w Raciborzu, który ma wiele zalet miasta, a nie ma jeszcze jego wad. Turystów i podróżnych przywita tutaj dobrze przygotowana baza hotelowa, smaczna kuchnia z miejscowymi specjałami i dobre zaplecze kulturalno – rozrywkowe i rekreacyjno – sportowe.
Wszystkich uprzejmie zapraszamy, a tych, którzy zdecydują się odwiedzić Racibórz, zapewniamy o niekończącej się serdeczności i gościnności jego mieszkańców.
 
Nasza szkoła nosi dumne imię Książąt Raciborskich. Na tych stronach przedstawimy nasze miasto oraz dawnych raciborskich władców.
Przekonacie się, że Racibórz, mimo iż jest stosunkowo niewielkim miastem, zwłaszcza w kategoriach Śląska, ma bardzo ciekawą historię a jednoczenie jest niezwykłym miejcem dzisiaj.
Zapraszamy zatem do wirtualnej wędrówki po Raciborzu.